Utflukt fra Klanten til Leirin

Lørdag den 23-10-10 var det 6 fly fra Klanten som var på visit på Leirin

Arne med Maulen kom etter for å kontrolere at alt gikk riktigt for seg