Banen er nyslått , nysådd og er blitt bedre !

Hei

Magne S har ordnet traktor som går bra på forhøster. Slås ferdig fredag.

Det er jevnet masse på de første 300 m og banen bør brukes mest i hver ende. Det oppfordres til å lande tidlig på banen og taxe ved siden av der du ser det er jord.

Ikke tax utpå gresset utenfor taxe veger !

Det var dugnad 15 juli med stort fremmøte. Det ble raka og kjørt bort ca 10 m3 med små stein.

De første 300 meter av 29 er bra.  Men oppfordrer til å bruke 11 og takse ved siden av der vi har raket og sådd

Dugnad onsdag 22  for de neste 300 meter

 

PPR   97 97 80 00

ASH 26 har gått 20 timer.

Ash 26 går bra. 20 timer totalt til nå.

Ståle Lien. Arne Nibstad, Hans Gjengedal og Ottar Sletten har utsjekk så langt.

20.6.09. Flott tur med maks høyde 1900 meter . 5 minutt motor opp til 700 meter.

Tur til Leirin videre til Bukonefjell Hemsedal Torpo Gol Svenkerud Nystølfjellet.

3:55  med bobler på opp til 5 meter. 

Dette gir mersmak !

hilsen Arne N

Alle fly er på Klanten

Cessna er nå i hangar på Klanten.
Vær forsiktig når du tar fly ut og inn av hangar.
Bruk aldri svamp på frontrute. Kun vann og håndflate !

Grob og Mikro er operative

Seilflyging på Klanten 30 – 31.8 og 6 – 7.9.2008.

Seilflyging på Klanten

 

Valdres kommer med sitt matriell og da bør vi klare å få til god seilflystemning.

Send mail/sms om du vil være med på dette. 

Fra Valdres nettside:

Som ett ledd i sammarbeidet, og på grunn av stengning på Leirin, vil vi prøve å få til seilflyging på Klanten, to helger.

Flya må flyttes til Klanten i løpet av uke 35 (helst onsdag 27/8) og det blir seilflyging på Klanten 30 – 31/8 og 6-7/9.  Dette betinger at medlemmene må hjelpe til med overflytting.  Vi må også møte opp å flyge for å bevise att vi ønsker slikt sammarbeid.  Det blir laget ett innlegg på medlemsforumet for påmelding, slik at vi får en oversikt over hvor mange fly vi skal flytte over.  Hallingdal flyklubb vil også prøve å reklamere for seilflyging i denne perioden, slik at det forhåpentligvis blir noe aktivitet disse helgene.