Nytt fra flytjenesten

Dette er et tilbud til personell i NAK’s Flytjeneste, som består av brann- og redningstjeneste, og spesielt til dere som var med på kurs i fjor.

 Repetisjonen vektlegges praktisk nytteverdi og at alt som repeteres består av handlinger som skal utføres. Derfor vil det, for de som blir med, bli sendt ut heimeoppgaver som grunnlag for repetisjon/testing av kunnskap. Oppgavene gir grunlag for felles gjennomgang senere, enten i grupper eller fellesmøte for begge klubbene.

 Den praktiske delen, flyging, vil bli gjennomført tidlig i 2010. Inntil videre er det en del løse tråder, alt avhenger av responsen fra dere, og om dere vil jobbe med tilsendte oppgaver, alene, eller med andre i nærleiken (danne små grupper?).

 Alle BØR ha kartprogrammet MapSource på sin PC, samt kart minimum Norge 1:250000, Hardangervidda og Jotunheimen 1:50000 innlagt. Ellers kan du måtte se i SAR klubbmappe som ligger på klubbsidene.

 BLIR DU MED?  meld deg på til:  katobru@online.no

 Mvh                                     

Kjell Arne