Bookingregler

BOOKINGREGLER HALLINGDAL FLYKLUBB

  1. Medlemmer som bruker flyene plikter å yte dugnad til vask og polering av flyene.
  2. Booking av flyene skal gjøres i «myweblog». Dersom ikke den bookede tid brukes, skal det bookes av snarest.
  3. 15 minutter etter bookingens start er den ugyldig dersom fartøysjef ikke har ankommet plassen, eller melding om forsinkelse er gitt til evt reserver. Flyet kan da overtas av en annen leier, fortrinnsvis den som har booket seg som reserve på det aktuelle flyet i MelWin bookingsystem. Dersom ingen står booket som reserve fra før, må fartøysjef som vil overta flyet først booke seg opp som reserve før turen påbegynnes.
  4. Booking for lengre tid enn man bruker flyet må ikke finne sted. Det samme gjelder bruk av flyet ut over booket tid. Inntrer det forhold som gjør at rekvirenten ikke kan nyttiggjøre seg bookingen, plikter vedkommende straks å slette den slik at flyet står til disposisjon for andre.
  5. Flyene må returneres senest 10 minutter før booking går ut, slik at du rekker rydding og rengjøring til angitt tid. Ruter skal reingjøres etter flyging dersom det er mye insekter og smuss på dem. Husk at rutene er myke og det ikke må gnis eller vaskes med vaskemiddel som har slipepartikler eller er skadelig for plastglasset.
  6. Etter endt flyging, skal klubbens fly parkeres og fortøyes på en betryggende måte. Ved parkering utendørs på andre flyplasser brukes stikkelås, pitothette.
  7. Strøm kobles til motor og cabin ved minusgrader. Fortøyning i lodd og sikre hjulene med klosser du har med. Husk å låse dørene inkl bagasje døren.
  8. Turer av lengre varighet: Når flyet er vekk over natten lørdag eller søndag, eller på hverdager mer enn 2 dager, må det betales for minimum 2 timer pr dag. Andelseiere 3 dager eller helg fredag til søndag må betale for minimum 4 timer.
  9. All kansellert flyging skal avbookes. Dette for at andre som ønsker å fly skal kunne komme seg inn og booke flyging som blir kansellert.
  10. Klubbens styre, Flyoperativ leder, Skolesjef, Teknisk sjef og Flykorpsleder har myndighet til å overstyre andre medlemmers booking. Dette skal KUN gjøres i følgende tilfeller : Søkeoppdrag, Skogbrannvakt, Sertifikatprøve, Nødvendig vedlikehold og/eller testflygning.