Priser 2024

Oppdatert per 21.03.24

Cessna LN-KAB:
Ordinær timepris: kr 2 750,-
Medlemspris: kr 1 800-
Andelshavere: kr 1 440,-
Flyleie PPL-A skoling (pakke á 10 t): kr 15 500,-

CTSL Sportsfly (priser er per time)
Ordinær timepris: kr 1900,-

Skoling: tillegg på kr 400,- per time
Rabatt medlem: kr 550,-
Rabatt Andelshavere: kr 1000,-

Seilfly Flyslep kr 40 per minutt  Flyslep med CT kr 32 per minutt

ÅRSKORT :
Helårskort Flypool kr. 13.500.
Innbefatter DG 1001 NEO, Mistral C, ASH 26E, DG 1001M, sportsfly CT SL
NB: Årkort for flypool må forpliktes for minimum 3 år

1 andel    i flypool gir kr 5.000 i rabatt årskort
2 andeler i flypool gir kr 8.000 i rabatt årskort
3 andeler i flypool gir kr 11.000 i rabatt årskort

Helårskort «Klubb» Seilfly kr. 6 300.- innbefatter DG 1001 NEO og Mistral C,
Helårskort kun Mistral  C kr. 3 000,-

Ungdomsrabatt (under 18 år) Halv pris på årskort Seilfly ( DG NEO og Mistal C)

Alle årskort gir fri instruksjon og rabatt på seilflytid

SEILFLY (Mistral C):
Startavgift m/kort kr. 0.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 200.- pr. start.
Seilfly leie m/kort kr 0,- pr. min, uten kort kr. 5 pr. min.

SEILFLY DG 1001 NEO 
Startavgift m/kort kr. 100.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 200.- pr. start.
Seilfly leie m/kort kr 0,- pr. min, uten kort kr. 10 pr. min.
Instruksjon uten kort kr. 6 pr. min.

SEILFLY DG 1001M kun for piloter med årskort og/eller andeler i flypool:

Startpris kr 200,-
Motorbruk kr 1980 per time / kr 33.- per klokkeminutt  Tacho

Seilfly ASH 26E for piloter med årskort og/eller andeler i flypool:

Startpris kr 150,-
Motorbruk kr 1980 per time / kr 33.- per klokkeminutt  Tacho

PFT/utsjekk/oppflyging i tillegg til flypris kr. 1 000.-. / Med årskort Kr. 500,-

ØVRIGE PRISER:

Brukertilskudd Klanten flyplass.
kr 400 per halvår for seil, sport og motorflygere,
kr 300 for modellflygere.
Belastes første flyging hvert halvår.

Overnatting i klubbhus. Sommer: Gjester kr. 200,- pr. døgn. / Medlemmer kr 100,-

Vinter: Gjester kr. 400,- pr. døgn. / Medlemmer kr 200,-

OBS! Camping er ikke tillatt på flyplassområdet

Introtur Seilfly 30 minutter med to motorstarter med instruktør kr 1600
Introtur med timebestilling Kr. 2 000.-

Strekkinstruksjon i DG1001-M for piloter uten årskort – krav om at HFK instruktør er ombord
Startpris uten årskort Kr 600 (Strekkinstruksjon)
Seilflyleie uten kort kr 16,- per minutt (Strekkinstruksjon minimum 1 time)
Motorbruk kr 1980 per time / kr 33.- per klokkeminutt

Verksted-, hangarleige og strøm
Motorfly/mikro/motorseil / seilfly kr 12 500,- (hangarleie)(MTOW

Pr. påbegynt mnd: kr 1 575,- (hangarleie)

Pr. dag: kr 150,- (hangarleie)

Strøm pr. år: kr 1 750,-

Strøm pr. dag: kr 110,-

Verksted pr. påbegynt dag: kr 300,-

Leige flyplass/klubbhus: Etter avtale

Andre avgifter
Startavgift enkeltbevegelse: kr 150,-

Årskort startavgift pr. fly: kr 1 000,-

Årskort startavgift. Rene seilfly kr. 500,-

Deltageravgift på diverse arrangement annonseres separat

Pusteoxygen årkort kr 600,-

Pusteoxygen enkel-fylling kr 300

AVGAS 100 LL pr. ltr. *) kr 30,00

98 oktan pr. ltr. *) kr 28,-

Olje til fly.     pr. ltr. kr 200,-

Driftstilskudd besøkende gjeste-flygere «uorganisert»  flyging
–  1 uke kr. 200
–  2 uker kr 400
–  Helår kr 800
Belastes ved første flybevegelse. pr periode /  år

Selvassuranse **) Pr. år: kr 600,- Belastes aktive flygere ved første flyging

Nøkkel (depositum) kr 300,-

*) Bensinprisene kan bli justert uten nærmere varsel.

**) Selvassuransefondet dekker egenandel for alle klubbens fly samt LN-AER
Selvassuransefondet gjelder også aktuelle fly i Valdres Flyklubb. Det skal kun innbetales til et av fondene, primært der en er hovedmedlem.

Fullstendig prisliste og vedtekter for FLYPOOL OG ANDELER får du ved å henvende deg til Hans Gjengedal tlf 90101904  eller hans.gj@online.no