Oset Tisleia

All flyging skal skje i samsvar med bestemmelsene om minstehøyder i BSL.F. §2-6

Touch and go bør utføres på Klanten,Leirin eller Dagali.

VIS HENSYN.