Utdanning motor- og seilfly

Roger Hyldmo gjennomførte sin første solotur med motorfly torsdag 7. oktober på Leirin i strålende høstvær og med masse trafikk i landingsrunde.

Erik Hansegård fløy i dag opp på seilfly. Kontrollant Tobru godkjente kandidaten.

Tidligere i sommer har Heggelund og Øyno tatt opp igjen sine sertifikater.

Lars Øyno er også Instruktør.

Hallingdal Flyklubb gratulerer alle!

Klubben planlegger grunnkurs seilfly til våren. Ta kontakt med vår instruktør Torstein Kaslegard hvis du ønsker informasjon eller er interessert i dette. Kontaktinfo i venstre tekst på siden.