Medlemsmøte tirs 29. mars kl. 1900 på Eidsgaard Hotell, Gol.

Infomøte om fremtidsplaner i Hallingdal flyklubb; rullebane, modellflybane, utbygging klubbhus, airpark Lægret og fremtidig flypark. Andre del av møtet vil Nes Prestegjeld sparebank gi medlemmene et ekstra ordinært tilbud til medlemmene i Hallingdal flyklubb. Se egen invitasjon.

 Tema for kvelden er:

 

 Framtidsplaner for Klanten flyplass

Privatøkonomi og forsikring i samarbeid med Nes Prestegjelds Sparebank

 

Nes Prestegjelds Sparebank og Hallingdal Flyklubb har gleden av å invitere deg til temamøte om privatøkonomi og forsikring. Vi møtes 29.mars Kl 1900 på Eidsgaard Hotell, Gol. Fra banken stiller banksjef privatmarked Elin Røe Gullingsrud, fagsjef forsikring Leif Inge Reime, kreditsjef Terje Bale og avdelingsbanksjef på Gol, Espen Forsberg. Det vil bli enkel servering.

  

Nes Prestegjelds Sparebank og Hallingdal Flyklubb har hatt et godt samarbeid i mange år, noe vi ønsker å fortsette med. Vi vil knytte deg som medlem enda tettere til oss. Gjennom det gode samarbeidet med Flyklubben kan banken tilby gode betingelser og kundefordeler til klubbens medlemmer.

 

       Hadde det ikke vært for Nes Prestegjelds Sparebank hadde ikke Flyklubben vært det den er i dag, sier styremedlem i Hallingdal Flyklubb Hans Gjengedal.

 

Midlene fra banken kommer godt med, og er med på å sikre høy aktivitet ved klubbens anlegg på Golsfjellet. Nes Prestegjelds Sparebank har vært med å finansiere utstyr og bygninger, i tillegg til sponsormidler som sikrer daglig drift. Dette har, i følge Gjengdal, vært med på å forme klubben til det den er i dag.

 

 

Eidsgaard Hotell må ha beskjed om hvor mange vi blir, så det er påmelding til gol@nesbanken.no, Erik Hansegård: hansegaa@online.no eller 32054900 innen 27.mars.

 

Espen Forsberg                                                          Erik Hansegård

Avdelingsbanksjef Gol                                                 Leder Hallingdal Flyklubb