Grilling og Flyging

Onsdag ettermiddag er det grilling, seilflyging, modellflyging og motorflyging.

Pinsehelga er det seilflyging kontakt Torstein Kaslegard for avtale tlf: 94896408