Årskort flyplasser

I styremøte 05.03.13 ble det bestemt at klubben IKKE skal anskaffe årskort på Avinors flyplasser i år.  Medlemmer vil derfor bli krevd startavgift når klubben blir fakturert dette. Elever under skoleprogram vil ikke bli krevd startavgift.