Goldagan 20-21 juli 2013

Vi har pr. stand i Gol sentrum lørdag den 20 juli med utstilling av seilfly og modellfly i tillegg har vi info om motorfly og mikrofly. Søndag den 21 juli har vi flydag på Klanten med seilfly, motorfly og mikrofly. Modellfly holder til på Vikojordet.

goldagaden-2013