Corvette Club Norway

Lørdag 31.08.13 har Corvette Club Norway leid flyplassen mellom kl 13.00 og 16.00. Det blir ikke mulig å benytte banen til flyging i dette tidsrommet. Kontakt Torstein på tlf 948 96 408 ved spørsmål om dette.