Referat fra SAR-møte på Klanten 8.oktober i år

Flytjenesten har lenge vært preget av lite aktivitet både i Valdres og Hallingdal med unntak av reintelling. Dette gjelder stort sett alle klubber i hele landet Det har vært få SAR oppdrag de senere år.

Dagens møte hadde som formål å legge en strategi for å øke aktiviteten. Vi tror at en tett kommunikasjon med lokalt politi og Røde Kors hjelpekorps er veien å gå. Vi mener også at et samarbeid med Valdres flyklubb vil styrke beredskapen til begge klubbene og vil jobbe videre med dette.

K.A.Tobru, Asle Østerhus og Rolf Iversen har gjort en god jobb med bla. GPS kurs i vinter, og K.A.Tobrud har sydd sammen en praktisk oppgave med en flytur der vi øver med GPS. Vi vil gjennomføre denne turen i høst sammen med Valdres Flyklubb. Tobru og Erik Hansegård var med på kurs/ øvelse med Røde kors på Merket i Tisleiadalen tidligere i høst.

K.A.Tobru informerte litt om hva som skjer sentralt i Flytjenesten. Det er også utarbeidet/revidert nasjonale retningslinjer for søk og redningstjeneste. Justisdepartementet er ansvarlig etat og Flytjenesten ikke er nevnt med ett ord. Dette mener vi er uakseptabelt, og sentralt ledelse i Flytjenesten har vel en jobb å gjøre her. Tobru har et godt kontaktnett og mye kunnskap om dette og vil assistere oss med disse problemene. Vi vil prøve å møte på Fagseminar på Gardermoen i november.

For å summere opp: Vi har revidert telefonlister for varsling av piloter, sjekket at varslingsnummer til klubben fungerer. Vi kontakter politi og Røde kors hjelpekorps lokalt for å informere om tjenesten. Vi har hatt kurs på GPS og skal ha praktisk trening i fly. Vi møter på Fagseminar for å finne ut hva som skjer sentralt i Flytjenesten.

Vi har i kveld lagt grunnlaget for økt aktivitet og for samarbeid mellom klubbene. Nå gjelder det å holde holde farten på prosjektet oppe.

Tilstede på møtet var: Kjell Arne Tobru, Inge Morten Holene, Hans Gjengedal, Ole Gjengedal, Ottar Sletten, Erik Hansegård og Pål Arve Halstensgård.

Leder Flytjenesten
Pål Arve Halstensgård