Alle som har slepetillatelse skal sende inn søknadsskjema for utstedelse av rettighet til å slepe seilfly. i henhold til PART-FCL, avsnitt I

http://luftfartstilsynet.no/incoming/NF-1017_Søknad_om_rettighet_til_slep_av_seilfly_og_bannere/BINARY/NF-1017%20Søknad%20om%20rettighet%20til%20slep%20av%20seilfly%20og%20bannere

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.