Vi gratulerer Ole Baartvedt med Seilflyseksjonens hederstegn

Vi kopierer fra NLF’s sine sider

I forbindelse med Seilflykonferansen på Storefjell den 6. oktober hadde seksjonen gleden av og kunne tildele Ole Baartvedt Seilflyseksjonens hederstegn for lang og tro tjeneste.
Fra innstillingen som ble opplest gjengir vi:
Ole begynte som elev av Tønsberg Seilflyklubb i 1997. Han fullførte utdannelsen til seilflybeviset i 1999 og gikk videre på instruktørutdannelse i 2001. I denne perioden ble han svært aktiv og engasjerte seg på flere områder i klubben og på Jarlsberg Fritidssenter, dette inkludert styreverv og operative lederverv. Han var også med i simulatorteamet som bygde opp en seilflysimulator i simulatorparken på Jarlsberg
Ole har en teknisk bakgrunn/utdannelse som han tok med seg inn i seilflyging. Han tok utdannelse til seilflytekniker og senere utvidet dette til byggeleder. Han etablerte en teknisk service i eget selskap, XO Avionics (instrumenter, radioer, transponder m.m) som har blitt benyttet av store deler av luftsportsmiljøet. Som frivillig tekniker har han vært til stor hjelp for mange klubber og private flyeiere – langt utenfor sin egen klubb.
For seilflyseksjonen sentralt har han i flere perioder på 2000-tallet sittet i seksjonsstyret. I samme periode og faktisk frem til d.d med noen mindre pauser har han også vært medlem og leder av teknisk komite (nå utvalg). Han var også veldig sentral i etableringen og senere drift av NLF Camo spesielt med fokus på seilflyene.
Ole har også vært instruktør for Svedanor Strekkleir i svært mange år. I en periode var han også rettelærer i nettskolen for seilflyteori tilknyttet Luftfartsskolen. Etter Jon Marthins død og frem til oppstart av Nordic Gliding som felles nordisk medlemsblad i 2013, var han redaktør av Seilflysport i ca 2. år.
I dag er Ole en utvandret «kyst-Halling» med hytte på Storefjell og har etablert seg på Klanten Flyplass og i Hallingdal Flyklubb. Som i så mange andre klubber han har vært innom, blir det et sterkt engasjement og mye innsats for å utvikle klubben videre. I dette miljøet har han også tatt utdannelse til mikroflybevis og veien til LAPL for motorfly er nok heller ikke så langt unna sier ryktene.
Vi gratulerer Ole Baartvedt med et meget fortjent seksjonshederstegn!