Forsvaret skal utføre Droneflyging på Golsfjellet 9. februar

Onsdag 9. februar 2022 vil forsvaret utøve droneflyging over et stort område på Golsfjellet.

Icom F2000D (UHF) & F1000D (VHF) Håndholdt radio (Digital & Analog) (IDAS)  - 80195
De vil ha lyttevakt på Klanten frekvens / NLF Enroute frekvensen 123.50

Forholdet vil bli publisert i NOTAM.

Har du spørsmål ta kontakt med vår ansvarlig for flytrygging Pål Arve Halstensgård.(M:91380012)