Klubb PFT motorfly

Fra 1. Januar 2011 iverksetter Hallingdal Flyklubb klubb PFT. Den er obligatorisk for alle medlemmer som bruker klubbens motorfly. Den vil bli gjennomført med klubbens C172 LN-KAB med en av klubbens instruktører.

Instruktørkapasiteten i klubben vil bli mye bedre fra og med 2011. Det betyr at motorflyskolen har som mål å arrangere flere typer kurs for medlemmer som har interesse av det. Navigasjonskurs med fokus på å fly til kontrollerte flyplasser vil allerede igangsettes tidlig på nyåret. Det er også mål om å videreutvikle G1000-kurset, samt nattutsjekk. Å delta på slike kurs, vil telle som klubb PFT. Dersom man ikke deltar på et slikt kurs, så er det bare å booke en time med instruktør.

Målet med klubb PFT er å øke kunnskapen og sikkerheten til medlemmene i HFK. Benytt turen til å friske opp kunnskap og fjerne ”rust” dersom det er lenge siden du har flydd. Dersom du har ting du har lyst å lære mer om, så ta det opp med instruktør på forhånd.

Kravet er at samtlige skal ha gjennomført klubb PFT innen 2011. Timen med instruktør kan da også brukes i forbindelse med fornyelse av rettighet (12-timers regelen). skjema-for-klubb-pft

For klubb PFT, kontakt:

Kristoffer Flaathen: 911 68 048

Lars Arne Vestfossen: 971 54 704

 

Motorflyskolen