Priser 2018

Priser 2018, gjeldende fra 01.apr. 2018

Cessna LN-KAB:
Ordinær timepris: kr 2 400,-
Medlemspris: kr 1 580,-
Andelshavere: kr 1 200,-
Flyleie PPL-A skoling (pakke á 10 t): kr 12 700,-

Det er betalt årskort for Avinors flyplasser gjeldende for 2018.

CTSL Mikro
Ordinær timepris: kr 1 600,-
Medlemspris: kr 1100,-
Skoling: kr 1 400,-
Andelshavere: kr 700,-

ÅRSKORT SEILFLY:
Helårskort kr. 6 000.- innbefatter Ask21, B4, ASW-19
Helårskort kr. 3 000,- innbefatter B4
Ukeskort kr. 1 800.- innbefatter ASK-21, B4, ASW-19
Ungdomsrabatt (under 18 år) Halv pris på alle kort
Alle kort gir gratis seilflytid uten instruktør og rabatt på instruksjon med instruktør.

SEILFLY (B4):
Startavgift m/kort kr. 0.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 200.- pr. start.
Seilfly leie m/kort kr 0,- pr. min, uten kort kr. 5 pr. min.
Alle slepefly kr 32,- pr. minutt.

SEILFLY (ASK 21): (ASH26E) (DG 1001M)
Startavgift m/kort kr. 100.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 200.- pr. start.
Motorbruk kr 17.- pr. taco minutt (1/100)
Seilfly leie m/kort kr 0,- pr. min, uten kort kr. 10 pr. min.
Instruksjon uten kort kr. 6 pr. min.

SEILFLY (ASW19)
Startavgift m/kort kr. 150.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 250.- pr start.
Seilflyleie m/kort kr. 1.- pr. min. uten kort kr. 5.- pr. min.

PFT/S-M. Oppflyging til sertifikat/bevis Kr. 1 000.-

DAGSPRISER SEILFLYPAKKE:
Pr. dag inkl. instruktør, fly leie og flyplassleie.
For 1 dag Kr.1 150,- for 2 dager Kr. 2 300,- Ekstra dager Kr. 1 050,- pr. dag + slep/SL
Overnatting i klubbhus kr. 100,- pr. døgn.

ØVRIGE PRISER:
Introtur seilfly kr. 1000,-
Introtur med timebestilling Kr. 2 000.-
PFT/utsjekk/oppflyging i tillegg til flypris kr. 1 000.-. (Er inkludert for årskort innehavere)

Selvassuranse **)
Pr. halvår: kr 300,-

Verksted-, hangarleige og strøm
Motorfly/mikro/motorseil / seilfly kr 5 150,-(hangarleie)(MTOW

Pr. påbegynt mnd: kr 1 000,- (hangarleie)

Pr. dag: kr 150,- (hangarleie)

Strøm pr. år: kr 1 000,-

Strøm pr. dag: kr 100,-

Verksted pr. påbegynt dag: kr 300,-

Leige flyplass/klubbhus: Etter avtale

Andre avgifter
Startavgift enkeltbevegelse: kr 150,-

Årskort startavgift pr. fly: kr 1 000,-

Årskort startavgift. Rene seilfly kr. 500,-

Deltageravgift på div arr. Avtales for vært arr.

AVGAS 100 LL pr. ltr. *) kr 20,-

98 oktan pr. ltr. *) kr 20,-

Olje til fly.     pr. ltr. kr 170,-

Driftsavgift pr. halvår: kr 400,- (tidligere aktiv status)

Nøkkel (depositum) kr 300,-

*) Bensinprisene kan bli justert uten nærmere varsel.

**) Selvassuransefondet dekker egenandel for alle klubbens fly samt LN-AER og LN-GCC
Selvassuransefondet gjelder også aktuelle fly i Valdres Flyklubb. Det skal kun innbetales til et av fondene, primært der en er hovedmedlem.