Priser 2021

Priser 2021

Cessna LN-KAB:
Ordinær timepris: kr 2 500,-
Medlemspris: kr 1 650,-
Andelshavere: kr 1 280,-
Flyleie PPL-A skoling (pakke á 10 t): kr 13 500,-

CTSL Mikro
Ordinær timepris: kr 1700,-

Skoling: tillegg på kr 400,- per time (Alle priser er per time)
Rabatt medlem: kr 520,-
Rabatt Andelshavere: kr 950,-

Seilfly Flyslep kr 33 per minutt  Flyslep med CT kr 25 per minutt

ÅRSKORT SEILFLY:

Helårskort Flypool kr. 13.000.- innbefatter DG 1001 NEO, B4,
ASH 26E, DG 1001M, Mikro CT SL
NB: Årkort for flypool må forpliktes for minimum 3 år

Helårskort Seilfly kr. 6 000.- innbefatter DG 1001 NEO, B4,
Helårskort en-seter kr. 3 000,-

Ungdomsrabatt (under 18 år) Halv pris på årskort Seilfly og B4

Alle årskort gir fri instruksjon og rabatt på seilflytid

SEILFLY (B4):
Startavgift m/kort kr. 0.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 200.- pr. start.
Seilfly leie m/kort kr 0,- pr. min, uten kort kr. 5 pr. min.

SEILFLY DG 1001 NEO 
Startavgift m/kort kr. 100.- pr. start.
Startavgift u/kort kr. 200.- pr. start.
Seilfly leie m/kort kr 0,- pr. min, uten kort kr. 10 pr. min.
Instruksjon uten kort kr. 6 pr. min.

NB: ASH 26E kan kun flyes med årskort flypool

PFT/S-M. Oppflyging til sertifikat/bevis Kr. 1 000.-

ØVRIGE PRISER:
Introtur 30 minutter med to motorstarter med instruktør kr 1500
Introtur med timebestilling Kr. 2 000.-
PFT/utsjekk/oppflyging i tillegg til flypris kr. 1 000.-. Med årskort Kr. 500,-

Strekkinstruksjon i to-seter for piloter uten årskort – krav om at HFK instruktør er ombord
Startpris uten årskort Kr 600 (Strekkinstruksjon)
Seilflyleie uten kort kr 15,- per minutt (Strekkinstruksjon minimum 1 time)
Motorbruk kr 1800 per time / kr 30.- per klokkeminutt

SEILFLY DG 1001M for piloter med årskort og/eller andeler i flypool:

Startpris kr 400,-
Seilflyleie 15 per minutt

Rabatt startavgift med årskort – kr 100

Motorbruk kr 1800 per time / kr 30.- per klokkeminutt

Verksted-, hangarleige og strøm
Motorfly/mikro/motorseil / seilfly kr 5 150,-(hangarleie)(MTOW

Pr. påbegynt mnd: kr 1 000,- (hangarleie)

Pr. dag: kr 150,- (hangarleie)

Strøm pr. år: kr 1 000,-

Strøm pr. dag: kr 100,-

Verksted pr. påbegynt dag: kr 300,-

Overnatting Klubbhus
Medlem. Kr 100 per person per døgn / Ikke medlem kr 200 per person per natt

OBS! Camping er ikke tillatt på flyplassområdet

Leige flyplass/klubbhus: Etter avtale

Andre avgifter
Startavgift enkeltbevegelse: kr 150,-

Årskort startavgift pr. fly: kr 1 000,-

Årskort startavgift. Rene seilfly kr. 500,-

Deltageravgift på diverse arrangement annonseres separat

Pusteoxygen årkort kr 600,-

Pusteoxygen enkel-fylling kr 200

AVGAS 100 LL pr. ltr. *) kr 24,50

98 oktan pr. ltr. *) kr 23,-

Olje til fly.     pr. ltr. kr 170,-

Driftstilskudd medlem pr. år: kr 800,- Belastes ved første flybevegelse pr år

Driftstilskudd besøkende seilflygere «uorganisert»  flyging
– Oval Helg kr. 200
– Inntil 14 dager kr 400
– Helår kr 800
Belastes ved første flybevegelse. pr periode /  år

Selvassuranse **) Pr. halvår: kr 300,- Beleastes aktive flygere

Nøkkel (depositum) kr 300,-

*) Bensinprisene kan bli justert uten nærmere varsel.

**) Selvassuransefondet dekker egenandel for alle klubbens fly samt LN-AER
Selvassuransefondet gjelder også aktuelle fly i Valdres Flyklubb. Det skal kun innbetales til et av fondene, primært der en er hovedmedlem.

Fullstendig prisliste med FLYPOOL OG ANDELER får du ved å henvende deg til Hans Gjengedal tlf 90101904  eller hans.gj@online.no