En påminnelse

Flyklubben oppmodar alle som har teke ut flytimar, fuel o.a. om å forsikra seg om at ein har betalt inn tilsvarande. Hugs å alltid liggja på forskudd!

Kontonummer: 2351.70.66923