Terminliste for Hallingdal flyklubb 2010

Januar:

13.1 Styremøte m/fagsjefer på Eidsgård Hotell kl 1800 (1900)

20.1 Seilflyvedlikehold på Klanten kl 1800

27.1 Seilflyvedlikehold på Klanten kl 1800

Februar

3.2 Seilflyvedlikehold på Klanten kl 1800

6.2 Årsmøte på Oset Hotell

9.2 Konstituerende styremøte

Mars

April

16-18.2 Flyleir på Ustaoset (opphold på Geilo Hotell)

 

 

Årsmøte 21 feb.2009

Hallingdal flyklubb har årsmøte på Oset Høyfjellshotell  http://www.oset.no/  21feb. kl 16 00.

Middag kr 350

Overnatting kr 550

Middag og overnatting kr 900

Rombestilling direkte til hotell tlf 32079500.

 

 

                                                   

 

Klubben er 75 år og vi har herved gleden av å innkalle Dem

til årsmøte for 2008 og 75 års jubileumsfest.

                       

Sted:                                      Oset Høyfjellshotell

 

Tid:                                        Lørdag 21 februar 2009          kl  16:00.

                                   Jubileum/ historikk                  kl  17:00.

Middag                                   kl  19:30.

                                                

Pris:                                        Jubileumsmiddag 3 retter        kr 350,- 

                                   

                                                Rombestilling til Oset hotell tlf  32079500  snarest.

                                                  Lør. – søn. kr 550,- R/F  pr person. Kan bli fort fullt.

 

 

Påmeldingsfrist:                    1. Februar 2009 til Sverre Josvanger.

                                               sve-josv@frisurf.no  95801622

                                              

 

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Adresse: Hallingdal flyklubb, pb. 66, 3551 GOL.

 

Forslag til valgkomiteen sendes til Ole Gjengedal , 3550 GOL.

ole.gj@online.no       Sms    +47 90102565 

 

Hallingdal flyklubb ønsker deg velkommen til årsmøte.

 

….ps! Husk påmeldingsfristen    1.  Februar 2009

Saksliste :  

 1  :      Godkjenne innkalling til møtet.

 2  :      Valg av møteleder.

 3  :      Valg av møtereferent.

 4  :      Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

 5  :      Behandle klubbens årsmeldinger.

 6  :      Behandle klubbens reviderte regnskap for 2008.

 7  :      Behandle innkomne forslag.

 8  :      Fastsette kontingent for 2010

 9  :      Behandle og vedta klubbens budsjett for 2010

10 :      Bestemme klubbens organisasjon.

11 :      Valg av styre :

            – sjef og nestleder.

            – de av 3 styremedlemmer og vara medlemmer som er på valg.

            – valg komité.

 

STYRET

En påminnelse

Flyklubben oppmodar alle som har teke ut flytimar, fuel o.a. om å forsikra seg om at ein har betalt inn tilsvarande. Hugs å alltid liggja på forskudd!

Kontonummer: 2351.70.66923