Startavgift Avinors plasser

Klubben har nå kjøpt årskort for startavgift på Avinors flyplasser i Norge for 2015. Kortet gjelder LN-KAB og er gyldig fra 17.01.15 og til 31.12.15.

Kortet koster over kr 10 000 pr år, så dette fordrer økt flyaktivitet til andre områder av landet. Alle bør besøke større flyplasser for å holde vedlike sine ferdigheter på dette området.

avinor logo