Sjøflytreff

Minner om sjøflytreff på Tisleifjorden den 16-17 aug.

Middag på Oset lørdag kl. 20.00 Meld deg på til Per Jørgen tlf. 41579600 

Vell møtt