Klanten flyplass utleid til dekktesting 19.1-27.1

Klanten flyplass er utleid for testing av dekk i perioden mandag 19.januar til og med tirsdag 27.januar. Det vil i denne perioden være biltrafikk på banen på dagtid. Minner om at PPR gjelder for bruk av bane. Kontakt flyplass-sjef eller Per Jørgen på mobil 415 79600 for å få tillatelse til å benytte banen for avgang/landing.