Påminnelse ang. vasking av canopy

Noen har vaska rutene på KAB og YAO med svamp.  Dette medfører masse riper!!!!!!!

Det skal KUN brukes rent vann. Bruk KUN (ren!) håndflate som svamp!

Dette MÅ etterkommes !!!!

Styret