SAR

Nå er det endelig vår! Til informasjon er permen for SAR flyging snart komplett, og vil bli lagt ut i KOFFERTEN til flyredningstjenesten i Hallingdal og Valdres. Permen SKAL ligge i kofferten til flykorpsene, så bare se , men ikke fjern! Alle på klubbenes varslingsplan vil få sin egen plastbelagte sjekkliste for oppsett av GPS for flyging i SAR tjeneste( også brannvakt) Vi mangler fortsatt ajourført UTSTYRSLISTE, men Asle jobber med saken. For Valdres sin del mangler vi kart, men dette jobber Kåre med. Vi legger ut en link i klubbene som vil hete ” SAR KLUBBMAPPE” og vil etter hvert inneholde det meste vi trenger innen SAR flyging. SE på den, og kom med tilbakemelding om du har synspunkter på et eller annet. Vi tar nå ”fri” til høsten for deretter å fullføre ”prosjektet” sammen med lederne. Til da, ha en GOD SOMMER!

Obs! Det er i gang planlegging av en større øvelse i SAR regi på Leirin 6. Juni, se info fra Asle og Kåre!  

Mvh

Rolf og Kjell Arne