Cessna, CTSW, Grob er nå på Fagernes. Parkert i hangar.

Grob ble flytta fra Tisleia idag. Cub og Maule er fortsatt på isen. Flotte forhold og hjulføre.

Det blir flyging på ENFG  Torsdag  Lørdag Søndag. Kom deg dir og få en seilflytur !

Cessna , Ctsw Grob , står i hangar. Takk til VFK for det.

For info ring Arne N    97 97 8000