Status flyplassen

Entrepenøren har no vore og gjort finpussen på banen. Flyplassen har samme mål som før men no er 11×600 meter gjort om til grusbane med sømløs overgang til gras. I tillegg er taksevegen flytta vestover i forhold til tidligare. Vi lar banen stå slik ei stund for å sjå korleis den tålar vinteren. Kanskje det blir asfalt neste år?

Minnar ellers om at det er PPR for besøkande fly. Sjå info på høgre sida.

Mvh
Torstein – flyplasssjef