MEDLEMSMØTE ONSDAG 9 MARS 2011

Onsdag 9 mars 2011 kl.1800 blir det medlemsmøte for Hallingdal flyklubb på Eidsgård Hotell.

Dette er et møte som blir fokusert på sikkerhet og det gjelder alle grupper.

Det som er spesielt er at alle med mikroflybevis må møte og få dette notert i loggboka ellers så er ikke flygebeviset gyldig.

Vell Møtt alle