Årsmøte Hallingdal Flyklubb Oset Hotel Lørdag 11-02-2012 kl1600

Innkalling til årsmøte på på Oset hotell lørdag den 11-02-2012 kl. 1600. Festmiddag kl.19.30  Middag og overnatting bestilles av den enkelte på tlf: 32079500 eller www.oset.no  Priser er som følgende: 1/1 pensjon kr 800,- pr person, Rom/frokost kr 500,- , Årsmøte og middag kr 300,-

 Vanlige årsmøtesaker, saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 04-02-2012. Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet.

Hilsen Styret