Klanten er brøyta pr.11-12-15 og er klar for bruk

For varme på Cub’en ring Arne N. tlf. 97978000  så setter han på motorvarmeren.

Velkommen til en fin fly-helg på Klanten.