Nordisk Seilflydag og åpen dag på Klanten lørdag den 25 aug

Kom til Klanten å prøv seilfly, motorfly og mikrofly den 25 aug

Kontakt Arne N 97978000