Sjøflytreff på Tisleifjorden / Oset hotell 14-16 sept.

Se mer her: http://www.hallingdalflyklubb.no/wordpress/sjofly/