Vi har nå fått vår nye DG 1001 Club Neo

DG 1001 Club Neo

3/5 av styret i klubben bivåner det nye flyet vårt.


Fornøyde instruktører gleder seg til å ta det nye flyet i bruk.