Pga få påmeldte blir hangarfesten den 23 sept avlyst

Det vil bli en uformell samling i klubbhytta lørdag ettermiddag for de som har anledning og lyst