Grilling på Klanten Onsdag fra kl.17.00 til 19.00

Velkomment til grilling på onsdag, Magne har grillen varm fra kl.17.00 til kl. 19.00 han serverer pølser, hamburgere mm. Gratis kaffe til alle.

Velkommen