Årsmøte avholdt lørdag den 19-02-2011

Bilde er fra årsmøtesalen der det var bra deltagelse

Det nye styret i Hallingdal flyklubb består nå av følgende personer:

Leder: Erik Hansegård

Nestleder: Hans Gjengedal

Kasserer: Roger Toppen

Sekreter: Arne Nibstad

Styremedlem: Kåre Weeg

1. varamedlem: Sverre Josvanger

2. varamedlem: Rolf Iversen

Lederen har ordet mens Kasserer med en rebus  Fra festmiddagen

nestlederen følger med.    i tall.