Årsmøte i Hallingdal flyklubb blir lørdag den 19-02-2011.

Sted:          Oset Høyfjellshotell 

 

Tid:             Lørdag 19 februar 2011         kl  16:00. 

                    Årsmøtemiddag                     kl  19:30.

                                                

Pris:            Årsmøtemiddag      kr 300,-                                   

                   Rombestilling til Oset hotell tlf 3207 9500 snarest

                   Lør. – søn. kr 500,- R/F pr person. 

 

Påmeldingsfrist:   15. Februar 2011 til Torstein Kaslegard.

Epost: tokasle@gmail.com eller sms til 94896408. 

                                              

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Adresse: Hallingdal flyklubb, pb. 66, 3551 GOL.

 

Forslag til valgkomiteen sendes til Ole Gjengedal , 3550 GOL.

ole.gj@online.no       Sms    +47 90102565 

  

Saksliste :  

 1  :      Godkjenne innkalling til møtet.

 2  :      Valg av møteleder.

 3  :      Valg av møtereferent.

 4  :      Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

 5  :      Behandle klubbens årsmeldinger.

 6  :      Behandle klubbens reviderte regnskap for 2010.

 7  :      Behandle innkomne forslag.

 8  :      Fastsette kontingent for 2012

 9  :      Behandle og vedta klubbens budsjett for 2011

10 :      Bestemme klubbens organisasjon.

11 :      Valg av styre :

            – sjef og nestleder.

            – de av 3 styremedlemmer og vara medlemmer som er på valg.

            – valg komité.

 

STYRET