Juletallerken på Eidsgård 19 nov. kl. 1800

Den populære og tradisjonsrike juletallerken på Eidsgård blir 19 nov.

Denne koster den nette sum av kr. 225 det innbefatter 2 serveringer, riskrem og kaffe.

Det blir både faglig stoff og underholdning.

Påmelding til Hans til innen 16/11 på tlf 90101904 sms eller e-post hans.gj@online.no