Språktest og radiotelefonisertifikat

Dette ligger på sida til seiflyseksjonen:

«Som de fleste sikkert har fått med seg, så skulle alle innehavere av radiotelefonisertifikat ha gjennomført en språktest overfor en av LTs kontrollanter innen 5. mars 2011. Denne fristen har nå LT utsatt til 8. april 2012. Det vil i denne forbindelse komme ut en AIC N på dette.»

Grunnlaget finner du i denne linken:

http://www.luftfartstilsynet.no/allmennflyging/ga_operativt/article23550.ece

De forløsende ord i fra dokumentet:

«Når det gjelder de som har et separat flytelefonistsertifikat, utsettes fristen slik at språkprøve skal være avlagt innen 8. april 2012.»

Dette betyr at vi har litt bedre tid til å få ordnet dette. NLF ser for seg å lære opp kontrolanter fra egne rekker (IK I seil og mikro). Samtidig er vi så heldige at vi har en kontrollant i miljøet. Dermed skal det være god mulighet for alle for å få ordnet dette innen fristen.

kok