Høstfly-Rally på Klanten Utsatt til Vårfly-Rally i mai mnd 2013

Høstfly-Rally for klubbens medlemmer blir arrangert i mai mnd 2013.