Utvidelse av klubbhuset

På grunn av forventet stor aktivitet utvider vi nå klubbhuset til det dobbelte areal.