Medlemsmøte med foredrag av luftfartstilsynet på Storefjell lørdag den 24-05-2014 kl:16.00

Luftfartstilsynet kommer til Storefjell 24.05.2014 kl 16:00, for å holde foredrag om nye EASA regler og forskrifter. Tema som tas opp er alt fra bruk av hjemmesider, rapportering, annex 2 fly, sertifikatregler, LAPL og vedlikeholdsregler. Vi har felles møte med Valdres, Hallingdal, Land, Gjøvik Toten og Hedmark. Etter møte blir det felles middag med  sosialt samvær på kvelden med overnatting for de som ønsker.

1 Foredrag. kr. 0,00   Foredrag med middag. Kr. 275,00   Foredrag med middag og overnatting/frokost 275,- + 350,- per pers i dobb. rom. Eneltrom 450,-.

Møteplikt for alle seil,mikro og motorflygere i Hallingdal og Valdres flyklubber.

Påmelding Hallingdal: Lars Arne Vestfossen                 lvestfossen@Hotmail.com, Tlf 97154704