Hans Gjengedal tildelt NLF’s Gullnål

Hans Gjengedal tildelt NLF’s Gullnål av Generalsekretær Jon Eirik Laupsa og 2. visepresident i NLF Mariann Brattland.