Archive for juli, 2009

Aero 2010 8 til 11 april UKE 14 ( uka etter påske)

fredag, juli 17th, 2009

 

Dette er en flott messe og det er vår.

Skimuligheter for de som liker det.

Vil du på tur , send mail til arne@storefjell.no

http://www.aero-expo.com/aero/visitors/news.php?lg=en

Banen er nyslått , nysådd og er blitt bedre !

onsdag, juli 8th, 2009

Hei

Magne S har ordnet traktor som går bra på forhøster. Slås ferdig fredag.

Det er jevnet masse på de første 300 m og banen bør brukes mest i hver ende. Det oppfordres til å lande tidlig på banen og taxe ved siden av der du ser det er jord.

Ikke tax utpå gresset utenfor taxe veger !

Det var dugnad 15 juli med stort fremmøte. Det ble raka og kjørt bort ca 10 m3 med små stein.

De første 300 meter av 29 er bra.  Men oppfordrer til å bruke 11 og takse ved siden av der vi har raket og sådd

Dugnad onsdag 22  for de neste 300 meter

 

PPR   97 97 80 00