Innkalling til Årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den02-03-24 kl.15.00

Innkalling til årsmøte i Hallingdal flyklubb på Oset Hotell lørdag den 02-03-2024 kl. 1500. Festmiddag kl.19.30 Middag og overnatting bestilles på tlf: 32079500 eller www.oset.no Priser er følgende: Årsmøtemiddag kr. 550,- Rom / frokost: Gudrun har gitt oss ny pris. Kun kr. 750,- pr.pers. Referer til flyklubben ved bestilling.

Vanlige årsmøtesaker

Saker til årsmøte må være klubben ihende innen den 17-02-2024 . Forslag til valg må være Ole Gjengedal ihende innen 3 dager før årsmøtet. ole.gj@online.no

 Etter årsmøte blir det Teknisk time V/Ole Baartvedt og orientering om Aktiviteter 2024: Bølgeleir Vågå, Fjelleir/Fjellflyging etc. Status på Motorfly, Seilfly, Sportsfly og Modellfly mm.

Vi har de senere år sett stadig oftere at materiellet vårt får skader, da i hovedsak hangar eller bakkeskader.

Dette gjelder alle flyene, ergo både motor, sport og seil.

For eksempel har vi flere skader på Canopy som hittil er reparerbare. Men den dagen en canopy må byttes snakker vi om 50-100.000 kroner avhegig av type.

Alle brukere av HFK sine fly bør møte opp.