Melding fra KAF – minimumskrav til fuel

Havari-rapport fra havari med C-172 1/4-13 i Telemark  er kommet:

Rapporten viser at flyger har gjort en grundig planlegging av turen med hensyn til navigasjon, men har tatt av med lite ekstra drivstoff. Den ene drivstoffmåleren virker ikke, og det er mistanke om at motoren har brukt mer enn normalt med drivstoff.

 Når vi flyr VFR er MINIMUMSKRAVET at vi skal lande med en reserve på 45 minutter.

Vi kan selvsagt ikke alltid ta av med fulle tanker, men det kan være greit å tenke gjennom noen momenter før avgang:

1. Har du fysisk sjekket om drivstoffmengde på tanken stemmer med tankmålerne.

2. Husk at drivstoffmengde ført i loggboka ved forrige flyging ikke er en nøyaktig måling.

3. Det er stor forskjell på forbruk pr. time med tanke på hvordan vi Leaner (bruker mixture).

4. Når du leaner motoren legg merke til hva fuelflow (gallon pr. time) viser og regn om til liter.

1 gallon = 3,8 liter.

Hvis du lurer på om du burde fylle litt ekstra før du drar, ikke taxe forbi bensinanlegget. Det tar bare 10 minutter å fylle på en ekstra times flyging.

Link til havarirapport: http://www.aibn.no/Luftfart/Rapporter/2013-15

KAF-ansvarlig Pål Arve Halstensgård, tlf 913 80021.