Bensinprisar

Prisen på 100LL er endra til kr 14,00 pr. ltr.  Prisen på 98 oktan står uendra på kr 15,00 pr. ltr. Hugs å vera nøye med føring av bensin-loggane! Prislista vert oppdatert snart.