Dykk i arkivet

Litt stoff hentet ut i fra Hallingdølen. Reportasjene er kun avfotografert. Derfor noe dårlig kvalitet. Klikk på bildet for større versjon.

Besøk fra Danmark i 2981

Besøk fra Danmark i 1981

Medlemsmøte tirs 29. mars kl. 1900 på Eidsgaard Hotell, Gol.

Infomøte om fremtidsplaner i Hallingdal flyklubb; rullebane, modellflybane, utbygging klubbhus, airpark Lægret og fremtidig flypark. Andre del av møtet vil Nes Prestegjeld sparebank gi medlemmene et ekstra ordinært tilbud til medlemmene i Hallingdal flyklubb. Se egen invitasjon.

 Tema for kvelden er:

 

 Framtidsplaner for Klanten flyplass

Privatøkonomi og forsikring i samarbeid med Nes Prestegjelds Sparebank

 

Nes Prestegjelds Sparebank og Hallingdal Flyklubb har gleden av å invitere deg til temamøte om privatøkonomi og forsikring. Vi møtes 29.mars Kl 1900 på Eidsgaard Hotell, Gol. Fra banken stiller banksjef privatmarked Elin Røe Gullingsrud, fagsjef forsikring Leif Inge Reime, kreditsjef Terje Bale og avdelingsbanksjef på Gol, Espen Forsberg. Det vil bli enkel servering.

  

Nes Prestegjelds Sparebank og Hallingdal Flyklubb har hatt et godt samarbeid i mange år, noe vi ønsker å fortsette med. Vi vil knytte deg som medlem enda tettere til oss. Gjennom det gode samarbeidet med Flyklubben kan banken tilby gode betingelser og kundefordeler til klubbens medlemmer.

 

       Hadde det ikke vært for Nes Prestegjelds Sparebank hadde ikke Flyklubben vært det den er i dag, sier styremedlem i Hallingdal Flyklubb Hans Gjengedal.

 

Midlene fra banken kommer godt med, og er med på å sikre høy aktivitet ved klubbens anlegg på Golsfjellet. Nes Prestegjelds Sparebank har vært med å finansiere utstyr og bygninger, i tillegg til sponsormidler som sikrer daglig drift. Dette har, i følge Gjengdal, vært med på å forme klubben til det den er i dag.

 

 

Eidsgaard Hotell må ha beskjed om hvor mange vi blir, så det er påmelding til gol@nesbanken.no, Erik Hansegård: hansegaa@online.no eller 32054900 innen 27.mars.

 

Espen Forsberg                                                          Erik Hansegård

Avdelingsbanksjef Gol                                                 Leder Hallingdal Flyklubb

 

NAV/Fly til fremmed flyplass-kurs 30. mars

 

Sted: Oset Høyfjellshotell (Samme lokale som årsmøtet)

Tid: Onsdag 30. mars 18:00 – ca 21:00

Motorflyskolen ved Hallingdal Flyklubb inviterer alle medlemmer i Hallingdal Flyklubb og Valdres Flyklubb til et kurs hvor vi planlegger en navigasjonstur til en fremmed flyplass.

Kurset består av en teorikveld, og en praktisk del hvor vi gjennomfører en navigasjonstur. Selve flyturen avtales på teorikvelden. Det kan være et tips å slå seg sammen to og to, så kan man lære av hverandre. Mikroflygere er også hjertelig velkommen til kurset.

Kurset vil fokusere på følgende:

Planlegging av nav-tur på kartet

Lage en operativ flygeplan

Hvordan fylle ut og sende inn ATC flight plan

IPPC (hva man kan finne på Internet Pilot Planning Center)

Vekt og balanse

Radiokommunikasjon i kontrollert luftrom

Noen enkle og nyttige tips til G1000 på navigasjonstur

Påmelding gjøres til:

Lars Arne Vestfossen

971 54 704

lvestfossen@hotmail.com

MEDLEMSMØTE ONSDAG 9 MARS 2011

Onsdag 9 mars 2011 kl.1800 blir det medlemsmøte for Hallingdal flyklubb på Eidsgård Hotell.

Dette er et møte som blir fokusert på sikkerhet og det gjelder alle grupper.

Det som er spesielt er at alle med mikroflybevis må møte og få dette notert i loggboka ellers så er ikke flygebeviset gyldig.

Vell Møtt alle