Årsmøte 21 feb.2009

Hallingdal flyklubb har årsmøte på Oset Høyfjellshotell  http://www.oset.no/  21feb. kl 16 00.

Middag kr 350

Overnatting kr 550

Middag og overnatting kr 900

Rombestilling direkte til hotell tlf 32079500.

 

 

                                                   

 

Klubben er 75 år og vi har herved gleden av å innkalle Dem

til årsmøte for 2008 og 75 års jubileumsfest.

                       

Sted:                                      Oset Høyfjellshotell

 

Tid:                                        Lørdag 21 februar 2009          kl  16:00.

                                   Jubileum/ historikk                  kl  17:00.

Middag                                   kl  19:30.

                                                

Pris:                                        Jubileumsmiddag 3 retter        kr 350,- 

                                   

                                                Rombestilling til Oset hotell tlf  32079500  snarest.

                                                  Lør. – søn. kr 550,- R/F  pr person. Kan bli fort fullt.

 

 

Påmeldingsfrist:                    1. Februar 2009 til Sverre Josvanger.

                                               sve-josv@frisurf.no  95801622

                                              

 

Saker til årsmøte må være styret i hende senest 1 uke før årsmøtet. 

Adresse: Hallingdal flyklubb, pb. 66, 3551 GOL.

 

Forslag til valgkomiteen sendes til Ole Gjengedal , 3550 GOL.

ole.gj@online.no       Sms    +47 90102565 

 

Hallingdal flyklubb ønsker deg velkommen til årsmøte.

 

….ps! Husk påmeldingsfristen    1.  Februar 2009

Saksliste :  

 1  :      Godkjenne innkalling til møtet.

 2  :      Valg av møteleder.

 3  :      Valg av møtereferent.

 4  :      Valg av to representanter til å underskrive protokollen.

 5  :      Behandle klubbens årsmeldinger.

 6  :      Behandle klubbens reviderte regnskap for 2008.

 7  :      Behandle innkomne forslag.

 8  :      Fastsette kontingent for 2010

 9  :      Behandle og vedta klubbens budsjett for 2010

10 :      Bestemme klubbens organisasjon.

11 :      Valg av styre :

            – sjef og nestleder.

            – de av 3 styremedlemmer og vara medlemmer som er på valg.

            – valg komité.

 

STYRET

Klanten flyplass utleid til dekktesting 19.1-27.1

Klanten flyplass er utleid for testing av dekk i perioden mandag 19.januar til og med tirsdag 27.januar. Det vil i denne perioden være biltrafikk på banen på dagtid. Minner om at PPR gjelder for bruk av bane. Kontakt flyplass-sjef eller Per Jørgen på mobil 415 79600 for å få tillatelse til å benytte banen for avgang/landing.