VILLREINTELLING HARDANGERVIDDA.

Under  FLYTJENESTEN, vil du nå finne instruksverk spesielt tilpasset flytelling etter rein på Hardangervidda. Dette er helt nytt og kan brukes som et oppslagsverk når du trenger det. I kofferten til flytjenesten vil det bli i en perm med instruksene innlagt. Meningen er at alle deltakende klubber skal ha lik informasjon og like prosedyrer. Samtidig foregår målrettet opplæring i klubbene med flytelling som agenda. Instruksverket er godkjent i samarbeid med villreinutvalget for Hardangervidda.

Mvh

Kjell Arne